XX
 
I
Stichting voor Urbane Projecten
in Ontwikkelingslanden (SUPO)
Opgericht in 1977
KvK nr 41145098

Projecten

PCH: Programme Centres d'Habitat

Het PCH is uitgevoerd binnen het kader van de activiteiten van de 'Direction de l’Habitat' (DH) in Burkina Faso. Op verzoek van de DH heeft SUPO op 1 maart 2006 een overeenkomst afgesloten voor een ondersteuning aan de realisatie van dit programma.

Het PCH was gericht op praktijkonderwijs aan weinig geschoolde kinderen in de leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar. Het gaat om de overdracht van praktische kennis en vaardigheden op diverse terreinen in de eigen woonomgeving (timmeren, bouwtechnieken, waterbeheer, koken, opslag en bewaren van voedsel, tuinbouw, fruitteelt, kleinvee, etc.). Een belangrijk verschil met regulier onderwijs in Burkina Faso is dat het onderwijs binnen het PCH niet franstalig is, maar zich richt op het leren lezen, schrijven en rekenen in een nationale taal.

Een belangrijk deel van de bijdrage van SUPO gaat naar de koksopleiding in het PCH. De leerlingen, met name meisjes, leren koken en de principes van het (zonne)koken, voeding en hygiene. Leerlingen volgen ook andere lessen, zoals alfabetisatie, borduur- en naailessen en sportactiviteiten. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er bepaald of er gekookt wordt met de zonne-oven en Cookit of met het gas en de bita tooré (hooimand). Over het algemeen wordt er met de zon gekookt. SUPO heeft hiervoor lesmateriaal ontwikkeld.. Dit lesmateriaal is te vinden onder het kopje Documenten. Voor meer informatie over de koksopleiding en het zonnekoken, kijk bij PESGO.

SUPO zet zich ook in om de leerlingen na hun opleiding een stageplaats aan te bieden. Vaak moet er voor een stageplaats worden betaald, en moet een stagiaire bijvoorbeeld zijn eigen gereedschap meenemen. Omdat het gaat om kansarme kinderen, biedt SUPO talentvolle leerlingen een beurs aan.

In juni 2009 is de 'Direction de l’Habitat' (DH) helaas gestopt met het PCH. Op kleine schaal gaat SUPO echter verder met de uitvoering. Met de ondersteuning van een soort huishoudschool worden er in 2009/2010 nog naai- en kooklessen verzorgd voor een groepje leerlingen van het PCH. Ook blijft SUPO van mening dat het nuttig is als leerlingen op een stageplaats verder kunnen gaan met hun opleiding.