XX
 
I
Stichting voor Urbane Projecten
in Ontwikkelingslanden (SUPO)
Opgericht in 1977
KvK nr 41145098

Projecten

ECOPARCs

SUPO ondersteunt de inrichting van kleine parkjes, een stukje groen in Ouagadougou. Deze parken (ECOPARCs) kunnen dienen voor de aanplant van Jatropha en fruitbomen, maar ook voor demonstraties voor de benutting van zonne-energie en de overdracht van praktische vaardigheden. Educatie en voorlichting is met name gericht op het terrein van behoud, beheer en verbetering van de leefomgeving.

SUPO/BF beschikt nu over een ECOPARC aan de oostzijde van de stad. Dit terrein is indertijd aan SUPO beschikbaar gesteld door de eigenaar Tenga. SUPO heeft het park na diens overlijden omgedoopt tot Parc Tenga. Dit ECOPARC is opgenomen in het bestemmingsplan en vorig jaar toegewezen aan een lokale vereniging. SUPO/BF is bezig om meer terreinen te reserveren voor de inrichting van kleine parkjes.

Jatropha Curcas L.: mogelijkheden en toepassingen van bio-brandstof in Burkina Faso

In 2008 is SUPO op kleine schaal gestart met het kweken van Jatropha Curcas L. SUPO ziet mogelijkheden in het gebruik van Jatropha-planten als hagen rondom landbouwpercelen én als bio-brandstof voor lokale energievoorziening. Het idee is dat boeren planten kunnen kopen die zij als hagen om hun landbouwgrond kunnen planten, zodat gewassen worden beschermd tegen harde wind en zandstormen, en dat erosie wordt beperkt. Boeren zouden de nootjes kunnen verkopen ten behoeve van de lokale energievoorziening. De olie uit de Jatropha-nootjes kan gemengd worden met diesel voor het laten functioneren van een graanmolen en/of een generator om electriciteit op te wekken. De Nederlandse stichting FACT foundation ondersteunt een dergelijk project in het dorp Garalo, Mali (zie www.fact-fuels.org).

Jatropha - oktober 2008

In 2008 heeft SUPO in het dorp Béma een kwekerij ingericht, welke wordt beheerd door een bekwame tuinder, dhr. Sankara. In Ouagadougou worden plantjes gekweekt door Abraham Ouédraogo, die maandelijks rapporteert over de groei van de planten en in korte veldbezoeken de aanwezigheid van “wilde” Jatropha-planten in Burkina Faso onderzoekt. Het Jatropha-project is in een verkennende fase. SUPO stelt zich op het standpunt dat voor de verkoop van plantjes en noten en de aanleg en onderhoud van lokale energievoorziening samenwerking met een lokaal bedrijf noodzakelijk is. SUPO kan de aanleg van kwekerij bevorderen, een lokaal bedrijf zou zich op de commerciele kant kunnen richten. SUPO spreekt met geinteresseerden voor een verdere ontwikkeling.