XX
 
I
Stichting voor Urbane Projecten
in Ontwikkelingslanden (SUPO)
Opgericht in 1977
KvK nr 41145098

Projecten

Lopende projecten

SUPO heeft een begeleidende/ondersteunende rol in een scholenproject in Ouagadougou, waarbij meisjes (leeftijd 14 ) de mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen. Deze meisjes zijn vaak uitgesloten van het reguliere onderwijssysteem, en krijgen in dit project een 'tweede kans'. Dit project wordt uitgevoerd door de stichting DLM, in samenwerking met het Amsterdamse Huygens college.

Afgesloten projecten

De laatste jaren hebben de activiteiten van SUPO voornamelijk plaats gevonden in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. Deze activiteiten waren onder andere gericht op het introduceren en produceren van kleine ovens op zonne-energie, kookkursussen van huisvrouwen en jongeren in het gebruik daarvan, en onderwijs in de eigen taal voor kansarme kinderen en het gebruik van zonne-keukens in de huishoudens van Ouagadougou en ommeland. Dit probeert SUPO te bereiken door (ondersteuning van) een tweetal programma's, namelijk Programme Energie Solaire Grand-Ouaga (PESGO) en Programme Centres d'Habitats (PCH).