XX
 
I
Stichting voor Urbane Projecten
in Ontwikkelingslanden (SUPO)
Opgericht in 1977
KvK nr 41145098

Partners

Burkina Faso

DLM (Duddal Leydi Men)

In het Programme Energie Solaire Grand-Ouaga (PESGO) werkt SUPO samen met de lokale organisatie DLM (Duddal Leydi Men). Hoofddoel van DLM is de alfabetisatie van vrouwen in de eigen taal. Voorzitster van DLM is mevrouw Rasmata Ba-Barry, met wie SUPO al jaren samenwerkt. Binnen PESGO heeft mevrouw Ba-Barry een grote bijdrage geleverd aan de integratie van de zonnekook-cursus met een alfabetisatie-cursus. Zij treedt tevens op als mede-coordinator in PESGO.

AEDS (l’Association Ecologiste pour le Développement Social)

In het PESGO werkt SUPO ook samen met de lokale organisatie AEDS (Association Ecologiste pour le Développement Social). Het gezamenlijke doel is te komen tot het gebruik van duurzame energie in Burkina Faso, specifiek gericht op het zonnekoken in de huishoudens van Ouagadougou en het ontwikkelen van mogelijkheden om Jatropha-olie als biodiesel te gebruiken. AEDS staat onder voorzitterschap van de heer Joseph Bazie. De heer Bazie treedt op als mede-coordinator in PESGO.

Nederland

KoZon

In het Programme Energie Solaire Grand-Ouaga (PESGO) werkt SUPO samen met KoZon (afkorting voor: Koken met de Zon als warmtebron). KoZon zet zich in voor vermindering van houtgebruik voor het koken in de droge tropen. KoZon voert projecten uit in Niger, Burkina Faso, Mali en Tsjaad, en ondersteunt en adviseert bij projecten van derden (Senegal en Soedan).

Website KoZon: www.kozon.org

Stichting Solar Cooking Nederland

De stichting Solar Cooking Nederland houdt zich bezig met projecten, waarbij het koken met de zon centraal staat. SUPO onderhoudt contact met de stichting en wisselt informatie uit. De stichting Solar Cooking Nederland is actief in Uganda, Ethiopië, Somalië en Eritrea.

Website Stichting Solar Cooking Nederland: www.solarcooking.nl

Burkina Faso-platform

SUPO neemt deel aan het Burkina Faso-platform. Dit platform is bedoeld voor Nederlandse organisaties en personen die op het gebied van ontwikkelingssamenwerking actief zijn in Burkina Faso

Website Burkina Faso-platform: www.burkinafasoplatform.nl