XX
 
I
Stichting voor Urbane Projecten
in Ontwikkelingslanden (SUPO)
Opgericht in 1977
KvK nr 41145098

Informatie

SUPO staat voor Stichting voor Urbane Projecten in Ontwikkelingslanden, en is opgericht in 1977, Kamer van Koophandel Haaglanden nr. 41145098

Doelstelling en werkwijze

SUPO stelt zich ten doel een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de bestaanskansen van de minst bedeelde urbane bevolkingsgroepen, met name in Afrika.

SUPO beoogt ondernomen acties en initiatieven in te bedden in bestaande, lokale organisaties en structuren.

Sinds 1977 zijn er verschillende projecten geweest. Op kleine schaal is getracht innovatieve ideeën in de praktijk te brengen. De activiteiten zijn gericht op het duurzaam beheer, behoud en verbetering van de urbane leefomgeving en het creeëren van kansen onder andere door middel van (vak-) onderwijs in de eigen taal.

Bestuur

Raf Grubben, voorzitter
Jürgen Klaassen, lid
Cathrine Taxt Bassant, lid
Hilde Toonen, secretaris en penningmeester

Adviseurs

Coen Beeker, Leo van den Berg, Peter Slits, Ingrid Duchhart

Adviseur in Burkina Faso

Maurice Bonkoungou

SUPO statuten

Statuten Stichting Urbane Projecten Ontwikkelingslanden