XX
 
I
Stichting voor Urbane Projecten
in Ontwikkelingslanden (SUPO)
Opgericht in 1977
KvK nr 41145098

Giften

Wilt u de activiteiten van SUPO steunen?
Uw gift is van harte welkom!

Rekeningnummer:

NL88 TRIO 0197646042
Penningmeester SUPO
6677 PC Slijk-Ewijk
Nederland

SUPO is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift aan SUPO heeft zodoende fiscale voordelen.

Voor meer informatie, zie de website van de Belastingdienst

 

Deelneemsters bij de zonneoven
PESGO proeffase (2005)