XX
 
I
Stichting voor Urbane Projecten
in Ontwikkelingslanden (SUPO)
Opgericht in 1977
KvK nr 41145098

Welkom op onze website !

 

SUPO richt zich op kleinschalige projecten in de stedelijke omgeving in ontwikkelingslanden, met name in Afrika. SUPO is een kleine non-profit organisatie die sterke samenwerking zoekt met lokale organisaties om de bestaanskansen van de minst bedeelden te verbeteren.

Visie en missie

Na ruim drie decennia van activiteiten heeft SUPO zich beraden op haar plaats en rol in de sterk veranderde context van globalisering en internationale samenwerking. Zij is van mening dat er veel vooruitgang is geboekt in de zuidelijke regio's en opkomende economieën.

Er blijft echter een grote behoefte aan international solidariteit en structurele ondersteuning van lokale ontwikkelingsprocessen. Op dat punt weet SUPO zich gesteund door de hernieuwde belangstelling voor kleinschalige particuliere initiatieven en projecten.

Projecten

Sinds haar oprichting in 1977 heeft SUPO een veelheid aan kleinschalige activiteiten ondersteund en geïnitieerd. Deze lagen op het terrrein van cooperatieve productie en ontwikkeling, drinkwater- en andere basisvoorzieningen, lagere technische scholing voor de verbetering van de woningbouw, gemeentelijke samenwerking, ruimtelijke inrichting van lage inkomenswijken, sociale woningbouw e.d.

Behalve Sri Lanka zijn de meeste activiteiten ontwikkeld in Afrika (Rwanda, Mali, Kameroen, Soedan, Ethiopië en Burkina Faso). In de afgelopen jaren is SUPO vooral actief geweest op het gebied van zonne-energie, ecoparken en aanverwante terreinen in Burkina Faso. Op dit moment schrijven wij aan een voorstel voor een vervolg van het zonne-energie project voor het grootstedelijk gebied van Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso.

Zie voor meer informatie onder Projecten